Sản phẩm | Tảo Mặt Trời Spirulina

Sản phẩm Tảo Mặt Trời

Tảo Mặt Trời® là một sản phẩm do công ty Earthrise Nutritionals LLC (Hoa Kỳ) sản xuất. Đây là công ty đầu tiên và lớn nhất thế giới sản xuất tảo Spirulina, với hơn 30 năm kinh nghiệm, có trang trại trồng tảo hiện đại và lớn nhất thế giới,sản lượng tảo hàng năm bằng nửa tổng sản lượng tảo trên toàn cầu.

Các sản phẩm Tảo Mặt Trời® gồm 4 sản phẩm:

  1. Tảo Mặt Trời® Spirulina Gold Plus (180 viên/ lọ và 360 viên /lọ)
  2. Tảo Mặt Trời® Spirulina Natural (Tự nhiên dạng viên)
  3. Tảo Mặt Trời® Spirulina Natural Powder ( Tự  nhiên dạng bột)
  4. Tảo Mặt Trời® Green Blend Cleansing (Công thức thanh lọc xanh)

Tìm kiếm phổ biến:

  • meo tang can tai nha
  • sản phẩm wellness
  • tảo mặt trời trang wed
  • thuc pham chuc nang nao giup tang can hieu qua
  • thực đơn cho người gầy muốn tăng cân