Blog

Chia sẻ của chị Quế về Tảo Mặt Trời

Chị Quế (nhân viên văn phòng) chia sẻ về trải nghiệm sử dụng Tảo Mặt Trời tăng cân (*)

(*) Lưu ý: Đây là chia sẻ cá nhân của các khách hàng đã dùng Tảo Mặt Trời.  Số cân nặng tăng thêm cụ thể phụ thuộc vào cơ địa của từng khách hàng.

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website

0912224836