Blog

Chính sách quyền riêng tư

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Tảo Mặt Trời!

Tại đây, chúng tôi muốn đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho bạn để đảm bảo bạn tận hưởng dịch vụ của chúng tôi.

Quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cá nhân của bạn đang, và sẽ luôn luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi muốn giải thích rõ ràng cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn – cũng như chỉ ra các biện pháp kiểm soát và lựa chọn dành cho bạn về thời gian và cách thức chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Việc thu thập thông tin

Mỗi khi bạn vào trang web của chúng tôi, địa chỉ IP (Internet Protocol) của bạn được đăng ký trên server. Địa chỉ IP không tiết lộ thông tin nào khác ngoài con số chỉ định cho bạn. Chúng tôi không dùng công nghệ này để lấy bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn không muốn hoặc không tự nguyện cung cấp (nghĩa là tự động ghi lại địa chỉ email của khách truy cập). Chúng tôi cũng không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc giúp giám sát lượng truy cập trên trang web của chúng tôi, hoặc (trong trường hợp có hoạt động tội phạm hay lạm dụng thông tin của chúng tôi) phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật.

Form liên hệ

Nếu bạn chọn gửi form liên hệ từ trang của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn, bao gồm họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ…với bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

Google Analytics

Chúng tôi dùng Google Analytics để thu thập thông tin về hành vi của khách truy cập trên website của chúng tôi.

Vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư của họ để đảm bảo rằng bạn thoải mái với cách họ sử dụng cookie.

WordPress Cookie

Nếu bạn để lại bình luận trên trang của chúng tôi, bạn có thể chọn tham gia lưu tên, địa chỉ email và trang web trong các cookie. Những điều này là vì sự thuận tiện cho bạn, để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết khi bình luận lần khác.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang này, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm để xác định trình duyệt của bạn có chấp nhận các cookie không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị hủy khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và những chọn lựa hiển thị màn hình của bạn. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản, cookie sẽ bị xóa.

 

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website

0912224836