Blog

Phim ngắn “Cò Hương”

Một bộ phim ngắn dành cho các bạn Gầy (*). Chỉ cần cố gắng nhất định sẽ thành công!

(*) Video  là câu chuyện cá nhân. Số cân nặng tăng thêm sẽ phụ thuộc vào thể trạng và tình trạng sức khỏe của từng người.

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website

0912224836